Oferta


  • mostowe dylatacje bitumiczne ThormaJoint – kompleksowe wykonanie, zarówno na obiektach nowych, jak i remontowanych
  • układanie nawierzchni z żywic epoksydowych
  • montaż izolacji z papy termozgrzewalnej
  • układanie krawężników kamiennych
  • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych i betonowych
  • montaż gzymsowych elementów prefabrykowanych

Ponadto, wykonujemy kompleksowe remonty obiektów mostowych, wraz z opracowaniem projektów technicznych oraz orzecznictwo o stanie technicznym.