O Firmie


Podstawowym polem naszej działalności są mostowe dylatacje bitumiczne Thormajoint. O ich szczególnych walorach technicznych i technologicznych świadczy Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2017/0009 (wydanie 2).

W ostatnich latach uczestniczyliśmy w realizacji wielu zadań, zarówno dużych, jak i małych, na terenie całego kraju, a montowane przez nas mostowe dylatacje bitumiczne są elementem kilkuset obiektów inżynierskich w całej Polsce.

Firma Mostar Południe. Specjalistyczne Usługi Mostowe Sp. z o.o. powstała w styczniu 2007 roku, ale doświadczenie osób ją tworzących sięga początku lat 90. W momencie utworzenia przejęliśmy doświadczenia Biura Techniczno-Handlowego „Mostar – Warszawa” Sp. z o.o.
W 2006 roku biura Zarządu zostały przeniesione w rejon Zagłębia Dąbrowskiego, do Czeladzi i tu swoją siedzibę ma nowa firma.

Do prowadzenia prac zatrudniamy odpowiednio przeszkolonych pracowników mostowych oraz doświadczone w projektowaniu i wykonawstwie budownictwa mostowego kierownictwo – nasz Kierownik Budowy ma ponad 40 lat doświadczenia zawodowego, zdobytego na całym świecie.

Roboty wykonujemy kompleksowo, przy użyciu własnego wyspecjalizowanego sprzętu najwyższej jakości. Wszelkie materiały i technologie przez nas używane są zgodne z wymaganiami SST.

Doświadczona kadra kierownicza, ambitni i nie bojący się nowych wyzwań pracownicy, otwartość na innowacyjność – te cechy sprawiają, że Mostar Południe zdobywa uznanie i szacunek kontrahentów i jest przez nich postrzegany jako godny zaufania partner.